Vennootschapsbelasting

Voor VPB-plichtige ondernemingen geldt dat zij in 2023 zeer waarschijnlijk een hogere VPB-rekening voor hun kiezen krijgen. Het lage tarief gaat in één klap van 15% naar 19% en bovendien geldt dit tarief nog maar tot een winst van € 200.000. Dit jaar ligt de grens nog op € 395.000.

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) kunnen zich opmaken voor meer discussies over het zogeheten gebruikelijke loon. Nu bestaat er nog een zogeheten doelmatigheidsmarge, maar die verdwijnt per 2023. Die ingreep leidt er kort gezegd toe dat dga’s een hoger loon zullen moeten opgeven in de loonaangifte.

Ook start de aanpak van zogeheten excessieve leningen van dga’s bij hun eigen bv.