Verklaring VAR

Werkt u als freelancer voor een opdrachtgever, bent u zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) of werken er freelancers of zelfstandigen zonder personeel voor u dan kan er onduidelijkheid bestaan over de vraag of de opdrachtgever Loonheffing en Premie Volksverzekeringen moet inhouden en afdragen.
Een VAR-verklaring geeft zekerheid over de fiscale status van de inkomsten die voortvloeien uit de arbeidsrelatie.
De Verklaring ArbeidsRelatie kan het gehele jaar worden aangevraagd door de opdrachtnemer. De VAR heeft een geldigheid van maximaal 1 jaar!
Het formulier kunt u downloaden van de website van de Belastingdienst.