Vennootschapsbelasting

Voor VPB-plichtige ondernemingen geldt dat zij in 2023 zeer waarschijnlijk een hogere VPB-rekening voor hun kiezen krijgen. Het lage tarief gaat in één klap van 15% naar 19% en bovendien geldt dit tarief nog maar tot een winst van € 200.000. Dit jaar ligt de grens nog op € 395.000. Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) kunnen zich opmaken voor meer […]

 Tarieven inkomstenbelasting

Het tarief van de 1e schijf inkomstenbelasting wordt in 2023 verlaagd van 37,07% naar 36,93%. In de 1e schijf valt een inkomen tot € 73.071.Werkenden houden hier netto maximaal € 102 per jaar meer aan over. De grens van de eerste tariefschijf gaat omhoog van € 69.398 in 2022 naar € 73.031 in 2023.