Verklaring VAR

Werkt u als freelancer voor een opdrachtgever, bent u zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) of werken er freelancers of zelfstandigen zonder personeel voor u dan kan er onduidelijkheid bestaan over de vraag of de opdrachtgever Loonheffing en Premie Volksverzekeringen moet inhouden en afdragen.